fbpx

WE TELL STORIES WITH EVERY TOUCHPOINT

Chúng tôi tin mỗi thương hiệu, mỗi sản phẩm bạn tạo ra đều chứa đựng trong nó một câu chuyện riêng biệt. Học cách thấu hiểu những câu chuyện ấy và gia tăng trải nghiệm của chúng tôi về bạn, đối với Wetouch, đó là cách chân thành và gần gũi nhất để gia tăng điểm chạm và bắt đầu một sự đồng hành. “Its not about us. Its about you.”

Chuyện của Páng’s Story

Thiết kế lịch năm mới 2023 Hoàng Thành Thăng Long

Thiết kế lịch năm mới 2023 Hoàng Thành Thăng Long

How bamboo builds resilience in my life

Phim ngắn “Bước ra ánh sáng”

ALA INTERNATIONAL SCHOOL BIS

ALA INTERNATIONAL SCHOOL BIS

ĐOẠN TRƯỜNG VINH HOA – THE GLORIOUS PAIN

ĐOẠN TRƯỜNG VINH HOA – THE GLORIOUS PAIN

Viet Kitchen by Mekong Downtown

Viet Kitchen by Mekong Downtown

Miễn là bạn ở nhà – Inspirational Clip

hÔm Plasgo

hÔm Plasgo

Hoàng Thành Thăng Long Calendar 2021

Hoàng Thành Thăng Long Calendar 2021

JADEKIDS IDENTITY

JADEKIDS IDENTITY

Son Home Garden

Son Home Garden

Mu Cang Chai Festival BIS

Mu Cang Chai Festival BIS

UPSTAIR SAIGON TYPEFACE

UPSTAIR SAIGON TYPEFACE
GIVE US A CALL OR DROP US AN EMAIL:

Email

wetouchvn@gmail.com

Social ->

error: Content is protected !!