fbpx

TECHNOLOGY FOR COMMUNITY

Khách hàng của chúng tôi: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam.

©VIETNET-ICT Key Visual Design
| A project by Wetouch

Scope of product

TECHNOLOGY

Client

VIETNET-ICT

Type

KEY VISUAL DESIGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VIETNET-ICT hướng tới thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để các tổ chức, cộng đồng có cơ hội phát triển và thành công hơn thông qua thúc đẩy hợp tác và tăng cường năng lực.”

Đó cũng chính là những giá trị cốt lõi mà khách hàng của chúng tôi gửi gắm trong logo của họ. Bằng cách khai thác ngôn ngữ thiết kế và phân tích tạo hình của biểu tượng, chúng tôi đã phát triển một dấu hiệu nhận biết mới mẻ nhưng không tách rời với những giá trị hiện có của Vietnet-ICT.

Circle & Hexagon

Hình tròn và lục giác trong mối liên kết tương quan của mình và mối liên hệ với ý nghĩa của thương hiệu được kết nối một cách đa dạng và linh hoạt trong từng trường hợp và sản phẩm khác nhau, bằng cách đó, key visual có thể phát huy được hết vai trò của nó và không đơn điệu.

Cảm ơn VIETNET-ICT

Wetouch Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAO MUONG BIS
Back

GAO MUONG BIS

How bamboo builds resilience in my life
Next

How bamboo builds resilience in my life
GIVE US A CALL OR DROP US AN EMAIL:

Email

wetouchvn@gmail.com

Social ->

error: Content is protected !!